0513 48 58 55bereikbaar van ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Alles over mediation

Alles van A tot Z geregeld in samenwerking met:
  • Juristen
  • Mediators
  • Psychologen
  • Financieel adviseurs
Maak een afspraak

Wat is mediation?

Bij mediation probeer je samen onder begeleiding van een deskundige een conflict op te lossen. Door gebruik te maken van mediation kan een zaak sneller worden opgelost. In veel gevallen is dit een goedkopere en een snellere oplossing dan wanneer een zaak bij rechter komt.

Uit onderzoek blijkt dat mensen tevredener zijn over mediation dan de gang naar de rechter. De aard van het conflict doet niet echt ter zake maar zolang beide partijen graag tot een oplossing willen komen heeft mediation kans van slagen.

Doordat partijen samen tot een oplossing komen sluiten ze ook beter aan op de wensen van beide partijen. Door mediation vergroot je de kans op het maken van duurzame afspraken. De verstandhouding tussen partijen is ook beter bij mediation dan bij een rechtszaak.

Hoe gaat mediation in zijn werk?

De mediator spreekt met beide partijen, soms apart en soms samen, dit heeft te maken met wat de voorkeur heeft voor beide partijen. De mediator legt de afspraken uit en brengt de problematiek (conflict) in kaart. Meestal begint de mediation bij het ondertekenen van de mediationovereenkomst.

Bij de mediation gaat het niet over wie “juridisch gelijk “ heeft maar er worden afspraken gemaakt waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Wat doet een mediator

Bij de mediator doet iedereen zijn verhaal. De mediator begeleid het gesprek zodat iedereen aan bod komt en ook daadwerkelijk dat kan zeggen wat desbetreffende wil zeggen.

De mediator probeert de communicatie tussen partijen te verbeteren. De mediator zoekt samen met alle partijen naar oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn. De mediator kan deze afspraken voor de cliënten op papier zetten en dit noemen we een vaststellingsovereenkomst of een slotovereenkomst.

De achtergrond van de mediator

Een mediator kan verschillende achtergronden hebben. Bij deScheidingspsycholoog zijn dit meestal psychologen en juristen die zich gespecialiseerd hebben in mediation.

In een aantal gevallen werken de psychologen en de juristen samen om de kwestie goed te kunnen behartigen. Beiden maken gebruik van de kennis van hun achtergrond. Zo kunnen lastige kwesties toch worden opgelost en vechtscheidingen kunnen worden voorkomen.

Wat te doen als mediation niet werkt voor alle kwesties

Wanneer mediation niet heeft geholpen om alle kwesties op te lossen kan men desbetreffende kwesties voorleggen aan een rechter. Soms lukt het wel om via mediation tot aan aantal oplossingen te komen. Denk dan aan bijvoorbeeld dat er wel afspraken zijn gemaakt over de kinderen maar de verdeling van de bezittingen is nog niet gelukt.

Wanneer er toch een juridische procedure volgt na mediation worden er afspraken gemaakt welke informatie en stukken wel mogen worden meegenomen in de juridische procedure.

De gesprekken die hebben plaatsgevonden tijdens de mediation moeten namelijk ervoor zorgen dat mensen open met elkaar kunnen onderhandelen. Om die reden worden er ook afspraken gemaakt welke informatie gebruikt mag worden tijdens de juridische procedure.